Troparul Sfântului Siluan Athonitul

Troparul Sfântului Siluan Athonitul (glas 5):

“Împodobit-ai, Părinte, Muntele Atho­nului, mai presus de fire vieţuind, şi cea a Duhului ai arătat nouă, dumne­zeiasca lucrare; pentru aceasta, cu cu­viinţă cinstind pomenirea ta, Siluane, din inimă slăvim pre Cela ce pre tine Bisericii mare propoveduitor al lui Hristos te-au dat.”

Sursa:

doarortodox-1

Rugăciunea de fiecare zi a Sfîntului Ierarh Filaret al Moscovei

16129Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere.
Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!


Amin.

Rugăciuni ale Fericitului Arhimandrit Sofronie, ucenicul Sfântului Siluan Athonitul

Către Prea Sfântul Duh Dumnezeu

Vino, Cela Ce Singur eşti Sfânt,

Sfinţeşte-mă şi curăţeşte-mă de toată întinăciunea.

Vino, Cela Ce Singur eşti Viu cu adevărat

Şi vindecă-mă de moartea care m-a lovit.

Vino, lumină adevărată

Şi fă lăcaşul Tău în mine, pentru toată veşnicia

Către Mântuitorul Hristos Dumnezeu

Doamne Iisuse, Tu eşti lumina venită pentru a mântui lumea; luminează ochii cei duhovniceşti ai inimii mele şi mă învredniceşte ca să umblu înaintea Feţei Tale ca la lumina zilei, fără a face paşi greşiţi.

Către Dumnezeu Tatăl

O, Tu Cel Care eşti, o Dumnezeule Tată, Atotputernice Stăpâne;

Tu ne-ai zidit şi ne-ai adus întru această viaţă.

Dă-ne nouă să Te cunoaştem pe Tine,

Singurul Dumnezeu adevărat.

Pentru smerenie

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Sfânt şi mare, Tu însuţi învaţă-mă smerenia Ta; ascultă-mi rugăciunea şi miluieşte-mă pe mine, păcătosul.

Alte rugăciuni ale Sfântului Siluan

Pentru lume

Milostive Doamne, dăruieşte tuturor popoarelor pământului să Te cunoască pe Tine, prin Duhul Tău Cel Sfânt.

Pentru pocăinţă

Doamne, noi toţi suntem zidirea Ta, fie-ţi milă de robii Tăi şi-i întoarce la pocăinţă.

La caz de boală

Doamne, Tu vezi boala mea, Tu cunoşti cât de păcătos şi de neputincios sunt eu: ajută-mi să rabd şi să mulţumesc bunătăţii Tale.

Pentru smerenie

Doamne, dă-mi putere să mă smeresc înaintea măreţiei Tale.