Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Rugaciuni’ Category

Troparul Sfântului Siluan Athonitul (glas 5):

“Împodobit-ai, Părinte, Muntele Atho­nului, mai presus de fire vieţuind, şi cea a Duhului ai arătat nouă, dumne­zeiasca lucrare; pentru aceasta, cu cu­viinţă cinstind pomenirea ta, Siluane, din inimă slăvim pre Cela ce pre tine Bisericii mare propoveduitor al lui Hristos te-au dat.”

Sursa:

doarortodox-1

Read Full Post »

16129Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere.
Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!


Amin.

Read Full Post »

Read Full Post »

Videoclip realizat de Marian Stoenica

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui protivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Read Full Post »

Către Prea Sfântul Duh Dumnezeu

Vino, Cela Ce Singur eşti Sfânt,

Sfinţeşte-mă şi curăţeşte-mă de toată întinăciunea.

Vino, Cela Ce Singur eşti Viu cu adevărat

Şi vindecă-mă de moartea care m-a lovit.

Vino, lumină adevărată

Şi fă lăcaşul Tău în mine, pentru toată veşnicia

Către Mântuitorul Hristos Dumnezeu

Doamne Iisuse, Tu eşti lumina venită pentru a mântui lumea; luminează ochii cei duhovniceşti ai inimii mele şi mă învredniceşte ca să umblu înaintea Feţei Tale ca la lumina zilei, fără a face paşi greşiţi.

Către Dumnezeu Tatăl

O, Tu Cel Care eşti, o Dumnezeule Tată, Atotputernice Stăpâne;

Tu ne-ai zidit şi ne-ai adus întru această viaţă.

Dă-ne nouă să Te cunoaştem pe Tine,

Singurul Dumnezeu adevărat.

Pentru smerenie

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Sfânt şi mare, Tu însuţi învaţă-mă smerenia Ta; ascultă-mi rugăciunea şi miluieşte-mă pe mine, păcătosul.

Read Full Post »

Pentru lume

Milostive Doamne, dăruieşte tuturor popoarelor pământului să Te cunoască pe Tine, prin Duhul Tău Cel Sfânt.

Pentru pocăinţă

Doamne, noi toţi suntem zidirea Ta, fie-ţi milă de robii Tăi şi-i întoarce la pocăinţă.

La caz de boală

Doamne, Tu vezi boala mea, Tu cunoşti cât de păcătos şi de neputincios sunt eu: ajută-mi să rabd şi să mulţumesc bunătăţii Tale.

Pentru smerenie

Doamne, dă-mi putere să mă smeresc înaintea măreţiei Tale.

Read Full Post »

Icoana Sfântului Siluan Athonitul de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, Sfântul Munte Athos

Doamne, îndreptează-ne, precum o mamă duioasă îşi îndreptează copiii săi mici. Dă fiecărui suflet să cunoască bucuria mântuirii Tale şi puterea ajutorului Tău. Dă uşurare sufletelor chinuite ale poporului Tău şi pe noi, pe toţi, ne învaţă prin Duhul Sfânt, să Te cunoaştem pe Tine. Se chinuieşte sufletul omenesc pe pământ, Doamne, şi nu poate să se întărească cu mintea întru Tine, pentru că nu Te cunoaşte pe Tine, nici bunătatea Ta. Mintea noastră este întunecată de grijile lumeşti şi nu putem pricepe bunătatea dragostei Tale. Tu ne luminează. Milostivirii Tale toate îî sunt cu putinţă. Tu ai pus în Sfânta Evanghelie, că morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi vor învia. Aşa fă acum: ca sufletele noastre moarte să audă glasul Tău şi să învie, întru bucurie.

Read Full Post »

Older Posts »