Acatistul Sfântului Sfintitului Mucenic Ciprian

Cel ce mai înainte a fost vrajitor, apoi s-a aratat Arhiereu slavit prin cinstita fecioara Iustina
(2 OCTOMBRIE)

Condacele si Icoasele

Condacul 1:

Cela ce mai înainte ai fost învatator rautatii, si te-ai aratat Arhiereu prin cinstita fecioara Justina, si ca un pastor întelept, din spinii înselaciunii ai înflorit ca o floare prea frumoasa, si pe noi credinciosii, ne-ai umplut cu miresmele tamaduirilor si de razele minunilor tale, întareste-ne ca sa-ti cântam tie: Bucura­te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite!

Icosul 1:

Minunata s-a aratat viata ta, Sfinte, ca din pruncie slujirii I idolesti ai fost închinat, dar cunoscând Domnul râvna ta dupa cunoasterea cea adevarata, ti-a descoperit tie printr-o fecioara curata pe Hristos-singur-Adevarul, de care taina si pronie dumnezeiasca minunându-ne, cu credinta cântam tie:

Bucura-te, cel ce ai înfrânt slujirea idoleasca;
Bucura-te, ca ai vadit înselaciunea diavoleasca;
Bucura-te, ca de cunostinta adevarului ai râvnit;
Bucura-te, cel ce si în pagâneasca cunostiinta te-ai aratat iscusit;
Bucura-te, cel ce diavolesti mestesuguri si vrajitorii ai cunoscut;
Bucura-te, ca toate acestea mai apoi de ocara le-ai facut;
Bucura-te, ca poti sa ne scapi de ispita diavoleasca;
Bucura-te, ca ne izbavesti de ratacirile eretice;
Bucura-te, ca ne arati calea spre adevar;
Bucura-te, ca rugaciunile tale de tot raul ne scapa;
Bucura-te, ajutorul celor înviforati;
Bucura-te, ca lumina ta tuturor o împarti;
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite!

Condacul 2:

Cu mestesugurile vrajilor tale, multe pagube si rautati ai savârsit la început; dar apoi la cunostinta adevarului venind, ai rascumparat vremea, aducând din ratacire pe multi la Hristos, si învatându-i sa cânte lui Dumnezeu: ALILUIA!

Icosul 2:

Cartagina, Antiohia si Egiptul te-au hranit din pruncie cu cunostinta diavoleasca si cu spurcata învatatura a slujirii idolesti, dar Domnul cu negraita milostivirea Sa cea nebiruita de pacatele i omenesti, printr-o fecioara curata ti-a rânduit întoarcerea; pe care milostivire slavindu-o, tie, celui ce te-ai învrednicit a o’ dobândi, îti cântam:

Bucura-te, ca Dumnezeu te-a întors de la pagâneasca slujire;
Bucura-te, ca asa ai cunoscut a Sa milostivire;
Bucura-te, îti aducem noi, închinatorii lui Hristos;
Bucura-te, caci întorcându-te, pe multi la Dumnezeu i-ai întors;
Bucura-te, ca si azi esti pilda vie celor rataciti;
Bucura-te, ca luminezi calea celor de eresuri orbiti;
Bucura-te, ca pazesti Biserica oilor cuvântatoare de ratacire;
Bucura-te, ca o aperi pe Ea de dosadire;
Bucura-te, îti cântam tie cu umilinta;
Bucura-te, izbavitorute de vrajmasul cel rau;
Bucura-te, tamaduitorule al celor ce cauta sprijinul tau;
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite!

Condacul 3:

In chip minunat ti-a rânduit Dumnezeu întoarcerea de la slujirea pagâneasca, Sfinte, ca mai întâi a ales o fecioara curata cu numele Iustina care, prin propovaduirea diaconului Prailie, aflând taina întruparii lui Hristos sl Sfânta Sa învatatura, de la pagânatate a venit la crestineasca credinta, învatându-se a slavi pe Dumnezeu st a-l cânta Lui: ALILUIA!

Icosul 3:

Ca într-un pamânt bun cazând samânta propovaduirii lui Hristos în inima Iustinei a adus mult rod, caci aceasta împreuna cu parintii sai a venit la Hristos, slujindu-l Lui în rugaciune, în , post si în înfrânare, pe care lucru minunat vazându-l ne uimim, i întelegând în ce chip tainic orânduieste Dumnezeu întoarcerea celor alesi ai Sai la lumina, si cântam tie, celui ce îndelunga 1 vreme ti s-a pregatit carare:

Bucura-te, ca Domnui te-a cunoscut pe tine a fi vas ales;
Bucura-te, ca mai întâi Iustina, fecioara cea curata, pe calea Domnului a purces;
Bucura-te, ca printr-însa ti s-a pregatit cararea întoarcerii la Hristos;
Bucura-te, ca Iustina întâi pe parintii sai de la pagâneasca slujire i-a întors;
Bucura-te, ca Iustina Mireasa aleasa a lui Hristos s-a dovedit;
Bucura-te, ca Lui în post si multa rugaciune I-a slujit;
Bucura-te, ca sufletul ei s-a aratat pamânt cu multa rodire;
Bucura-te, ca ne-a învatat a ne închina Ziditorului, nu la a Sa zidire;
Bucura-te, ca si azi dati lumina celor îndoielnici;
Bucura-te, ca la voi alearga cei ce în credinta se arata sovaielnici;
Bucura-te, si împreuna cu Iustina roaga-te pentru noi;
Bucura-te, ca prin rugaciunile voastre ne izbavim din nevoi;
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite!

Condacul 4:

Vazând râvna cea mare a fecioarei catre Hristos, caci pe multi începuse a-i întoarce de la pagâneasca slujire, uratorul de bine si al oamenilor, a pornit asupra-i cumplit razboi al rautatii, dar ea întarindu-se cu Semnul Crucii, prin rugaciune zdrobea puterea diavolului, cântând lui Dumnezeu: ALILUIA!

Icosul 4:

Cu multa iscusinta a socotit vrajmasul neamului omenesc V a o abate pe Iustina de la calea mântuirii, dar nu a priceput vicleanul ca astfel lucra întoarcerea spre mântuire si spre dumnezeiasca slujire înca si a altor vase ale lui Dumnezei, si cursa înselatoare cu mestesug întinse ei, prin tânarul Aglaid Scolasticul voind a o vâna pe dânsa spre petrecerea cea în necuratie. Dar, întarita fiind de puterea lui Hristos, pazita a fost de toata spurcaciunea, pentru care si noi, uimiti de înteleptele orânduiri ale lui Dumnezeu, graim tie:

Bucura-te, ca nimic nu au izbutit cursele diavolesti asupra fecioarei celei curate;
Bucura-te, ca prin Aglaid Scolasticul, buna ta râvna trebuia sa se arate;
Bucura-te, ca asa orânduieste Dumnezeu cararile mântuirii;
Bucura-te, ca ne înveti pe noi a fi tari si statornici la vremea ispitirii;
Bucura-te, ca fecioara de uneltiri viclene nu s-a arata ispitita;
Bucura-te, ca prin darul cerescului ei Mire, de tot raul a fost pazita;
Bucura-te, ca mestesugitele curse nu au înselat-o;
Bucura-te, ca mieluseaua lui Hristos, statornica buna sa râvna a aratat-o;
Bucura-te, ca pilda ei trebuie sa ne stea înainte;
Bucura-te, Sfinte ca ai pretuit curatenia ei cuminte;
Bucura-te, ca prin ale voastre rugaciuni, suntem aparati de multe ispite;
Bucura-te, si ale noastre rugaciuni fa-le înaintea Domnului bine primite;
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite!

Condacul 5:

Neputând Aglaid nici cu ademeniri viclene si nici cu sila a o atrage pe fecioara de la pazirea curateniei sale, a alergat la tine, Cipriane prea slavite, care pe atunci erai cunoscut ca jertfitor idolesc si mare vrajitor si fermecator, caci asa orânduise Dumnezeu taina întoarcerii tale la Hristos, de care negraita întelepciune, noi minunându-ne, cântare aducem Lui: ALILUIA!

Icosul 5:

Cu necurata putere a vrajilor tale ai încercat atunci, Cipriane, a ispiti curatia fecioarei Iustina, ca sa o pleci pe ea spre dorirea cea aprinsa, spre necuratia lui Aglaid, si s-a tulburat sufletul curat al fecioarei de razboiul pe care diavolul îl ridicase asupra ei; darîntarindu-se cu semnul Crucii Sfinte si cu puterea rugaciunii, a biruit sagetile aprinse, cele pornite împotriva-i. De care lucru aflând, amar te-ai întristat, dar noi cântam tie:

Bucura-te, Cipriane, ca întristarea aceasta spre bucurie s-a aratat roditoare;
Bucura-te, ca s-a pazit curatia neprihanitei fecioare;
Bucura-te, ca s-a frânt boldul stanei prin Cinstita Cruce;
Bucura-te, ca si azi rugaciunea ta biruinta împotriva diavolului aduce;
Bucura-te, ca si noua credinta Iustinei spre pilda ne sta înainte;
Bucura-te, ca si tie însuti, spre ajutor s-a facut, Sfinte;
Bucura-te, ca asa ai cunoscut amagirea vrajitor idolesti;
Bucura-te, ca acum, cu rugaciunile tale, toata puterea celui rau biruiesti;
Bucura-te, ca pe voi sfintilor Ciprian si Iustina, va chemam în ajutor;
Bucura-te, ca v-ati facut biruitori asupra tuturor ratacitilor;
Bucura-te, ca prin tine s-a vadit zadarnicia credintelor pagânesti;
Bucura-te, ca si azi farmece si descântece ca spurcate vrajitorii le vadesti;
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite!

Condacul 6:

Vazând biruindu-se mestesugirea vrajilor tale cu puterea Crucii ti-ai înnoit atacurile împotriva fecioarei Justina, caci asa a voit Domnul ca sa se vadeasca marea neputinta si înselaciunea uneltirilor diavolesti, si sa se arate puterea Numelui lui Hristos, ca I vazând minunea, toti sa-L laudam pe El, cântând: ALILUIA!

Icosul 6:

Smerindu-si trupul sau cu postul si rugaciunea, cu haina aspra îmbracându-se, Iustina a biruit atacurile pe care mai vârtos diavolul le pornise împotriva ei. Iara el, uneltind cu viclesug ca si oarecând pe Eva sa o amageasca, sub chipul unei femei venind, cu amagitoare vorbe încerca sa o ispiteasca ca si cum ar fi voit sa urmeze vietii si curatiei ei. Dar acest chip de ademenire întelegându-l Iustina, a biruit uneltirile lui, pentru care noi graim:

Bucura-te, Cipriane, ca staruind în prigonirea fecioarei ai vadit puterea rugii;
Bucura-te, ca fecioara nu s-a amagit de duhul înselaciunii;
Bucura-te, ca prin staruinta ta în prigonire, ca si oarecând Pavel, statornic te-ai aratat;
Bucura-te, ca statornicia ta în rau, îndelung iubitorul de oameni Dumnezeu a rabdat;
Bucura-te, ca mai înainte a cunoscut Domnul ca vei fi statornic si în credinta;
Bucura-te, caci ca si Pavel ai vadit ca cele rele le lucrai doar din nestiinta;
Bucura-te, ca prin fecioara cea curata Hristos te-a liminat;
Bucura-te, ca prin ea Calea, Adevarul si Viata ai aflat;
Bucura-te, ca si pe cei ce sunt întru întunericul ratacirii, îi luminezi;
Bucura-te, ca acum în lumina cereasca te desfatezi;
Bucura-te, si ne întoarce pe noi din orice ratacire;
Bucura-te, îti cântam tie, cautând prin tine mântuire;
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite!

Condacul 7:

Aflând ca prin acea vicleana uneltire nimic nu a sporit diavolul împotriva curatiei Iustinei, ai voit sa afli cu ce putere îl biruieste ea, zdrobind toate mestesugurile lor si ti s-a adeverit j ca nu poate diavolul nici a privi spre semnul Crucii, caci foc ce-l arde si departe îl goneste ea este împotriva-i; astfel ai început, o, Cipriane a întelege puterea cu care se înarmeaza toti închinatorii Crucii când aduc ei cântarea de lauda: ALILUIA!

Icosul 7:

Scârbit ai fost mai întâi, o Sfinte, când ai vazut ca puterea vrajilor diavolesti, pe care le credeai neînvinse înca din pruncia ta, este biruita de o fecioara neputincioasa cu firea; dar apoi mintea ta cea doritoare de desavârsita cunoastere a început sa se lumineze prin cunostinta Adevarului; de care bucurându-ne îti cântam:

Bucura-te, vas primitor de adevarata lumina;
Bucura-te, ca ai venit la cunostinta adevarului printr-o fecioara crestina;
Bucura-te, cel ce din pruncie ai dorit cunoasterea cea adevarata;
Bucura-te, ca astazi dracii de frica ta tresalta;
Bucura-te, ca ai înfrânt puterea cu care ei odinioara te-au supus;
Bucura-te, ca lumea de uneltirile diavolesti e pazita;
Bucura-te, ca prin aceasta credinta nostra e întarita;
Bucura-te, corabie, ce ai înfruntat marea cea înfiorata;
Bucura-te, ca lumina lui Hristos, ca un far în furtuna ti-ai fost aratata;
Bucura-te, ca si pe noi, pacatosii, ne aduci la liman linistit;
Bucura-te, ca pe multi sa smulgi, din al patimilor noian ai. izbutit;
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite!

Condacul 8:

Voind sa te amageasca diavolul cu uneltirile lui a iscodit alta înselaciune si mai vicleana ca sa va ameteasca pe toti. Astfel s-a prefacut luând chipul Iustinei si a intrat la Aglaid; acesta crezând ca nalucirea e adevarata a strigat-o pe nume, dar minune: numai la auzul numelui fecioarei nalucirea s-a risipit. Si noi înspaimântati fiind, cântam lui Dumnezeu Celui ce a dat o asa putere oamenilor bineplacuti Lui: ALILUIA!

Icosul 8:

Cu spaima cumplita a alergat Aglaid la tine, Cipriane, spunându-ti cele petrecute, iar tu, rusinat, fiindca se vedea zadarnicia si amagirea vrajilortale, ai încercat nenumarate alte chipuri de asemanare ca sa-l poti face pe Aglaid sau pe tine însuti sa va puteti apropia de casa Iustinei. Dar fiind voi cu cuget necurat nimic nu ati izbutit, caci însusi Mirele Cel Ceresc pazea curatia prea înteleptei fecioare; pentru care noi cu umilinta cântam:

Bucura-te, ca nu ai amagit-o nicidecum pe fecioara cea curata;
Bucura-te, ca prin statornica Iustina multe taine s-au vadit;
Bucura-te, ca mai întâi puterea diavolului a fi neputincioasa s-a dovedit;
Bucura-te, ca puterea nebiruita a lui Hristos si al Crucii Sale s-a aratat;
Bucura-te, ca ai cunoscut cum întareste Dumnezeu pe Sfintii Sai în chip minunat;
Bucura-te, ca si azi credintele ratacite din lume izgonesti;
Bucura-te, si ne înarmeaza pe noi prin credinta împotriva celui rau;
Bucura-te, si ne da biruinta împotriva diavolului, noua, celor ce chemam numele tau;
Bucura-te, si împreuna cu fecioara cea curata scapa-ne de ispitele cele neasteptate;
Bucura-te, si cursele lui Veliar sfarâma-le si fa-ni-le noua aratate;
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite!

Condacul 9:

Neizbutind nimic împotriva credintei celei neclintite ai Iustinei si a curatiei ei prin încercarea de a o arunca în prapastia l iubirii de placeri trupesti, ai cautat a o supune pe dânsa prin ispitirile durerii pornind asupra-i, ca si oarecând asupra lui Iov, multime de nenorociri; darea neîncetat rugându-se ca si David graia: Nu voi muri, ci vie voi fi si voi povesti lucrurile Domnului. Si pentru toate proslavea pe Dumnezeu cântându-l: ALILUIA!

Icosul 9:

Dar nu numai asupra ei, ci si asupra rudeniilor ei si a toataj cetatea slobozind blestemul, ai adus, o, Cipriane, vatamare, din mânia cea neîmlânzita si din rusinea cea multa ce ti sej facuse, încât multi cetateni au mers la Iustina voind a o sili pe ea sa nu se mai împotriveasca lui Aglaid, pentru a izbavi cetatea5 de multimea vrajilor tale; dar ea nu prin însotire necurata, cil prin curate si fierbinti rugaciuni, a izbavit pe toti de tot raul,! batjocorind mestesugurile vrajitoresti; pentru aceea cu toti vazând minunea laudam pe Dumnezeu si cântam tie:

Bucura-te, ca nici iscoadele cele rele la rau nu au înduplecat-o;
Bucura-te, ca Iustina s-a dovedit slujirii lui Hristos vas plecat;
Bucura-te, ca multi din aceia au cunoscut pe Hristos, prin; minunata ei tamaduire;
Bucura-te, ca întreaga cetate a luat printr-însa izbavire;
Bucura-te, ca multi au venit atunci la credinta;
Bucura-te, ca tu însuti ai fost zdruncinat în întrega ta fiinta;
Bucura-te, ca pentru a doua oara ai fost puternic cutremurat;
Bucura-te, ca încrederea în puterea vrajilor tale ti s-a destramat;
Bucura-te, ca asa a binevoit Dumnezeu prin minunata fecioara a-ti lucra mântuirea;
Bucura-te, ca ne înveti pe noi a rabda îndelung când suntem ispititi;
Bucura-te, ca ne întaresti pe noi a ramâne în credinta statornici si neclintiti;
Bucura-te, sfintite mucenice, Cipriane, pururea slavite!

Condacul 10:

Rusinat fiind, Cipriane, de înfrângerea ce ai suferit-o printr-o tânara fecioara, tu, cel mult învatat si iscusit foarte în lucruri vrajitoresti si înstiintându-te ca toate mestesugurile viclene cu puterea Crucii si cu numele lui Hristos au fost biruite, ti-ai venit întru simtire si întru cunostinta Adevarului si ai început a dosadi pe draci, slavind pe Dumnezeu si cântându-l, Lui: ALILUIA!

Icosul 10:

Vazând ca te-ai trezit din somnul si întunericul nestiintei si cu mânie sfânta îl ocarasti, acum si pe tine, slujitorul idolestii ‘închinari si al diavolestilor mestesuguri vrajitoresti, ca sa te piarda s-a pornit diavolul cu putere multa, încercând sa te ucida si, neavând tu nici un ajutor de la nimeni sa te izbaveasca, ti-ai ladus aminte de semnul Crucii, prin care se împotrivea Iustina si, chemând numele lui Hristos ai biruit puterea diavolului, de care lucru prea minunat, cutremurati fiind, cântam tie:

Bucura-te, Cipriane, ca prin fecioara Iustina ai venit la chemarea Numelui lui Hristos;
Bucura-te, ca întru Numele Lui ai zdrobit pe diavolul cese pornise împotiva ta mai vârtos;
Bucura-te, ca ai aflat Lumina cea adevarata;
Bucura-te, împreuna cu fecioara cea curata;
Bucura-te, ca spre spurcata însotire n-ai putut sa o pleci;
Bucura-te, ca în Lumina lui Hristos, acum împreuna cu ea petreci;
Bucura-te, si ne întareste si pe noi în chemarea Numelui lui Hristos;
Bucura-te, ca ni L-ai aratat noua a fi dar prea luminos;
Bucura-te, ca si prin tine a sporit Biserica cea biruitoare;
Bucura-te, ca te-a câstigat la credinta Iustina, cea curata ca o floare;
Bucura-te, si ne învata si pre noi a pazi curatia;
Bucura-te, si izbaveste din nevoi pe cei ce iubesc fecioria;
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite!

Condacul 11:

Arzându-ti toate cartile tale cele vrajitoresti înainteaj credinciosilor, ai alergat la Episcopul crestinesc, cerându-i lui{ sa te uneasca prin Botez cu Dumnezeul Justinei si având tu: inima înfrânta si cu multa plângere pentru toate relele ce le-ai faptuit în viata ta de pâna atunci, primit ai fost în turma luij Hristos; caci a cunoscut Episcopul buna ta râvnire. Si precum te-ai aratat odinioara grabnic la rau, te-ai dovedit apoi apring râvnitor si slujitor vrednic al Dumnezeului Celui adevarat, neprididând a-l aduce Lui neîncetat cântarea: ALILUIA!

Icosul 11:

Cu mare osârdie ai alergat, Cipriane, pe calea cea strâmta­si anevoioasa, dupa ce ai aflat ca Hristos este calea cea adevarata, dorind sa rascumperi vremea petrecuta în spurcata, slujire idoleasca si totdeauna plângând pentru faptele cele relej de mai înainte. Drept aceea ai mers din putere în putere si din bunatate în bunatate, încât degrab te-ai învrednicit a primi nu numai Botezul, ci ai pasit din treapta în treapta pâna la cinstea de Episcop, pastorind cu râvna turma lui Hristos. Iar pe fecioara Iustina, diaconita si igumenie într-o manastire de fecioare ai facut-o. Pe care cinstita înaltare vazând-o cu bucurie cântam tie:

Bucura-te, Cipriane, ca asa rasplateste Dumnezeu inima curata;
Bucura-te, ca a cunoscut Dumnezeu râvna ta dupa cunostinta cea adevarata;
Bucura-te, ca asa miluieste Dumnezeu pe cei ce îndelungi ispitiri sufera;
Bucura-te, ca asa te-ai aratat Arhiereu prea sfintit;
Bucura-te, ca si pe Iustina vrednica diaconita slujirii lui Hristos ai înaltat-o;
Bucura-te, ca igumenie si povatuitoare si altor fecioare ai dat-o;
Bucura-te, ca ai pastorit turma lui Hristos cu multa râvna si silire;
Bucura-te, ca si noi alergam la tine, ca la un adevarat pastor, cu multa dorire;
Bucura-te, si ne povatuieste pe noi pe calea mântuirii;
Bucura-te, si fii lânga noi mereu în ceasul ispitirii;
Bucura-te, sfintie mucenice Cipriane, pururea slavite!

Condacul 12:

Prin râvna ta si a fecioarelor cele curate povatuite de înteleapta Justina se deserta slujirea idoleasca, iar slava lui Hristos se înmultea. O viata ca aceasta a ta si sârguinta cea pentru slujirea lui Hristos si pentru mângâierea sufletelor tomenesti vazând-o diavolul, scrâsnea împotriva-ti voind cu orice Ichip sa te piarda. însa nu stia pierzatorul ca o si mai mare si mepieritoare slava îti pregatea si salasluire cu cetele Sfintilor; rea împreuna cu ei pururea sa cânti lui Dumnezeu cântarea: ALILUIA!

Icosul 12:

Nestiind pierzatorul în ce chip sa te piarda, caci se temea de puterea Crucii, a îndemnat pe pagâni sa te cleveteasca înaintea ighemonului, ca ai parasit pagâneasca închinare si slujire idoleasca, venind la crestineasca închinare a lui Hristos, si ca pe multi departezi de la spurcata slujire la idoli, sporind turma lui Hristos. Acestea auzind ighemonul si neputând a te zaticni prin cuvinte mestesugite, te-a dat la muncire cumplita împreuna cu fecioara Iustina. Iara voi, toate rabdându-le si neplecându-va la închinarea idoleasca, igheonul a poruncit sa va ucida pe voi prin taiere de sabie. Iar împreuna cu voi s-a învrednicit de cununa muceniceasca si evlaviosul crestin Teoctist, care vazând moartea voastra cea nevinovata, a marturisit si el pe Hristos. Pentru aceea laude ca acestea aducem tie:

Bucura-te, ca te-ai învrednicit a fi al turmei lui Hristos pastor nebiruit;
Bucura-te, ca si Iustina fecioara, nevoindu-se alaturi de i tine s-a sfintit;
Bucura-te, ca de vicleanul ighemon n-ati fost amagiti;
Bucura-te, ca v-ati aratat marturisitori ai lui Hristos neclintiti;
Bucura-te, ca astfel de cununa muceniceasca ati fost învredniciti;
Bucura-te, ca acum prin sfintele tale moaste multe tamaduiri se daruiesc;
Bucura-te, ca râuri de daruri se revarsa celor ce te cinstesc;
Bucura-te, ca si noi cu mare credinta la tine nazuim;
Bucura-te, ca prin ale tale sfinte moaste ajutor si mântuire nadajduim;
Bucura-te, si te roaga pentru noi împreuna cu Sfânta Iustina si Sfântul Teoctist;
Bucura-te, si primeste de la noi jertfa de lauda acest smerit acatist;
Bucura-te, sfintite mucenice Cipriane, pururea slavite!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O, Prea Sfintite Cipriane, Ierarhul cel cinstit al lui Dumnezeu, nevoitorule prea tare, împreuna cu Sfânta mucenita Iustina si Sfântul mucenic Teoctist, roaga-te lui Hristos Dumnezeul pentru cei ce pururea te cinstesc si cu cântari maresc sfânta pomenirea ta si cu rugaciunile tale, îmblânzeste pe Stapânul Hristos, pentru toti mijlocind iertare de greseale si izbavire de toate cursele si ispitirile diavolesti, ca mântuindu-ne sa-l cântam împreuna cu tine, în vecii nesfârsiti, cântarea îngereasca: ALILUIA!

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1

Dupa aceea zicem aceasta rugaciune:

RUGACIUNE

Stapâne Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule si Chivernisitorule a toate, Sfânt si slavit esti; împaratul împaratilor si Domnul domnilor, slava Tie. Tu Cel ce locuiesti în lumina cea nepatrunsa si neapropiata, pentru rugaciunea mea, a smeritului si nevrednicului robului Tau, departeaza demonii si stinge viclenia lor de la robii Tai; revarsa ploaie la buna vreme peste tot pamântul si fa-l sa-si dea roadele lui; copacii si viile sa-si dea deplin rodul lor; femeile sa fie dezlegate si eliberate de nerodirea pântecelui; acestea si toata lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleaga si toata zidirea de toate legaturile diavolesti. Si dezleaga pe robul Tau (numele) împreuna cu toate ale casei lui de toate legaturile satanei, ale magiei, ale farmecelor si ale puterilor potrivnice. împiedica Tu, Doamne Dumnezeul parintilor nostri toata lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vraji si de toate lucrarile satanicesti si de toate legaturile lui, si distruge toata lucrarea vicleana prin pomenirea Prea Sfântului Tau nume.
Asa, Doamne, Stapâne a toate, auzi-ma pe mine nevrednicul slujitorul Tau si dezleaga pe robul Tau (numele) de toate legaturile satanei si daca este legat în cer, sau pe pamânt, sau cu piele de animale necuvântatoare, sau cu fier, sau cu piatra, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al pasarilor^ sau cu al pestilor, sau prin necuratie, sau în alt chip s-au abatut asupra lui, sau daca din alta parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau daca a venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasare, sau prin serpi (vii sau morti), sau prin pamântul mortilor, sau daca a venit prin strapungere de ace, dezleaga-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamrie, cu puterea Ta cea mare.
Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunosti si stii toate, dezleaga, sfarâma si distruge, acum, lucrarile magiei, iar pe robul Tau (numele) pazeste-l cu toti ai casei lui de toate uneltirile diavolesti.
Zdrobeste cu însemnarea cinstitei si de viata facatoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustieste, distruge si departeaza pentru totdeauna toate lucrarile magiei, vrajitoriei si fermecatoriei de la robul Tau (numele).
Asa, Doamne, auzi-ma pe mine pacatosul slujitorul Tau si pe robul Tau cu toti ai casei lui, si dezieaga-i de demonul de amiaza, de toata boala si de tot blestemul, de toata mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lacomia, neputinta, prostia, neîntelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, si de toate ratacirile si gresalele, stiute si nestiute, pentru sfânt numele Tau, ca binecuvântat esti în veci. Amin.

18 gânduri despre „Acatistul Sfântului Sfintitului Mucenic Ciprian”

  1. NU ESTE VORBA DE ACATIST , DOAMNA ECATERINA .
   ESTE VORBA DE ACEASTA RUGACIUNE DE LA SFARSHIT , CARE EST LA FEL CU RUGACIUNEA SF VASILE CEL MARE , CARE O CITESHTE NUMAI UN PREOT AUTORIZAT , PTR. DEZLEGARI DE FARMECE , DE VRAJI… DE ORCE NECURAT FACUT ..
   SHI EU AM CITIT , DAR AM AFLAT DEABEA AN UL TRECUT , CA NU ESTE BINE SA CITESC ,EU,ACESTA RUGACIUNE …
   DOAMNE AJUTA

 1. AM CITIT FF DES AC SF CIPRIAN SI JUSTINA (CHIAR AM DONAT LA NISHTE CALUGARI , PRIMA EDITZIE ,A ACATISTULUI CIPRIAN SHI JUSTINA , CARE NU SE MAI GASEA ).
  AM CITIT RUGACIUNEA MEREU
  SHI ACESTA RUGACIUNE , AM AFLAT ANUL TRECUT CA NU TREBUIE CITITA DE CARTE MIRENI , NU ACATISTUL SFANTULUI CIPRIAN .
  ACEASTA RUGACIUNE , ESTE CA SHI CEA A SF .VASILE CEL MARE , SHI A SF IOAN GURA DE AUR … CARE TRBUIE SA LE CITEASCA NUMAI PREOTZII , CA SANT PTR. DEZLEGARI DE FARMECE SHI DE ORCE RAU MARE , FARMECE , VRAJI …
  SE CITESC DE CARTEA PREOTZI , AUTORIZATZI SA FACA ACESTE SLUJBE DE DEZLEGARI .
  DOAMNE AJUTA .

 2. eu am doar o intrebare de pus!daca nu e bine sa citesti rugaciunile respective atunci de ce le mai publica?ar trebui facute carti pentru cititori si carti pentru preoti!!mi se pare c-am banal dar ma rog….

 3. RUGACIUNEA DE LA SFIRSITUL ACATISTULUI, SE VA CITI NUMAI DE CATRE PREOTI !!!
  ESTE O RUGACIUNE DE EXORCIZARE, LA FEL DE PUTERNICA PRECUM MOLIFTELE SFINTILOR VASILE CEL MARE SI IOAN GURA DE AUR … TOCMAI DE ACEEA NU ESTE DELOC INDICATA SPRE A FI CITITA DE CATRE CREDINCIOSI.
  CIT DESPRE ACATIST, PARINTELE ILARION ARGATU A ATENTIONAT CA ACESTA SE VA CITI TIMP DE 40 DE ZILE, NUMAI DIMINEATA , PE NEMINCATE , DUPA CE V-ATI FACUT RUGACIUNILE DE DIMINEATA.
  …SI INCA CEVA: IN ZILELE IN CARE VETI CITI ACATISTUL , TREBUIE SA TINETI POST !! NU SE CITESTE NICIODATA IN ZILELE IN CARE MINCATI „DE DULCE” !
  CU ALTE CUVINTE, SE POATE CITI DOAR IN ZILELE DE MIERCURI SI VINERI, SAU IN TIMPUL POSTURILOR DE LUNGA DURATA: CRACIUN , PASTE, SFINTII APOSTOLI , ADORMIREA MAICII DOMNULUI.
  TOTODATA , SA CERETI BINECUVINTARE DE LA DUHOVNICII VOSTRII PENTRU CITIREA ACESTUI ACATIST. DACA EI VA VOR INTERZICE SA-L CITITI, ATUNCI FACETI ASCULTARE DE DUMNEALOR; SE PREA POATE CA SA VA RECOMANDE IN SCHIMB UN ALT CANON…
  ACEST ACATIST ARE IMPLICATII FOARTE PROFUNDE , SI ESTE INDICAT PENTRU DEZLEGAREA FARMECELOR SI A BLESTEMELOR.
  CU ALTE CUVINTE , MARE ATENTIE !!
  …DACA VETI PROCEDA ALTFEL DECIT INVATA PARINTELE ILARION ARGATU , VETI DA PRILEJ celui rau CA SA VA LOVEASCA.
  NIMIC DIN CEEA CE V-AM SPUS AICI, NU ESTE DIN INVATATURA MEA PROPRIE…
  DOAMNE AJUTA SI MAICA DOMNULUI SA FIE PURUREA SI CU NOI !

  1. ……………………
   BRAVO !!!!CORECT.MARE ATENTIE !!!!!SI MAMA MEA CITISE RUGACIUNILE SF. VASILE…..SI ….A IESIT FOC SI PARA.MULTTTTTT NECAZ-NU I CAZUL SA DAU MAI MULTE DETALII,DAR CREDETI MA ESTE FFFFF ADEVARAT !SE POT FACE ACESTE RUGACIUNI NUMAI DE ANUMITI PREOTI -NU DE TOTI !DOAMNE AJUTA !

 4. Eu cred, ca orice acatist citit si orice rugaciune indreptata catre Dumnezeu din suflet, poate fi citita fara gandul ca numai preotul o poate face.
  Mai ales ca in rugaciunea Sfantului Ciprian, numele care se rosteste este numele persoanei care se roaga. Asa ca nu vad sensul de a fi citita numai de catre preot.

 5. Raluca „mama-draga” , fa tu atunci doar ceea ce te taie pe tine capu’ …
  Avertismentul de mai sus este cit se poate de clar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  CE NU AI REUSIT SA INTELEGI PINA ACUM DIN CELE SCRISE MAI SUS ?!
  Ori, poate, de ce nu, avem de-a face cu o „imbecila omniscienta” care si-a luat
  licenta in studiul teologiei ortodoxe , la „facultatea de seminte – Grivas” … YUMMY ! … DELISH !
  V-am facut sa intelegeti ca „moarte-ai cit capra” , iar tu iti dai cu parerea intr-o chestiune de viata si de moarte impotriva invataturilor si experientei preotilor
  care practica exorcizarea de mult , mult timp…
  Ralucuta-taichii… „se vede” ca nu ai participat la slujbe de dezlegare si la exorcizari…
  Spre binele tau… nici sa nu ai vreodata nevoie ca sa participi la ele.

  1. Delir! Unde era trimisul lui D-zeu! Averismentul de mai sus e in mintea dumitale. Visezi numai interdictii.
   Nu va fie teama sa va rugati la Dumnezeu. Un intermediar e o alegere personala nu o obligatie. Dumnezeu te ajuta si te iubeste la fel chiar daca te-ai nascut in mijlocul junglei, scolo unde n-a calcat picior de popa.
   Acea rugaciune din final este adresata Sfantului si nu diavolului, nu este o incercare de auto-exorcizare. Unii nu inteleg ce citesc si uita cui se adreseaza.

 6. nu ti inteleg atitudinea Stefan!toti care au lasat coment au gasit acatistul Sf Ciprian si l au citit.sunt oameni simpli care au nevoie de ajutor divin,nu au probabil cultura ta religioasa.Si atata timp cat acatistul exista si ei au nevoie de rugaciune,o fac!de ce te enervezi asa tare ,ca nu inteleg?

 7. eu am intrebat un preot de la biserica sf ciprian special pentru rugaciunea de la sfarsit si mi-a spus ca NU SE CITESTE de catre noi CI DOAR DE PREOTI. cei care se contrazic cu astfel de lucruri si se incapataneaza o fac stiind in ce se baga. daca cineva citeste aceasta rugaciune nu e vorba ca e un lucru rau pt ca nu ar mai fi rugaciune dar este un blestem adus diavolilor iar omul este mult prea slab ca sa reziste in fata atacurilor care le va primi. Preotii nu degeaba se aduna mai multi cand e vb. de slujbe puternice ca sf. maslu, exorcizari, ei tin posturi negre foarte mult timp. Sunt incarcati cu duh sfant si astfel pot rezista. Daca este careva care se crede mai puternic decat un grup de preoti la un loc si tine post negru si se roaga foarte tare cu siguranta Dumnezeu il va binecuvanta poate nu in viata aceasta poate in cea de dupa. Noi mirenii avem pacate mai multe decat perii capului, iar de posturi ce sa mai vorbim, o zi pe an si atunci doar de dulce. E am citit acatistul sf ciprian iar in rugaciunea cererii mele m-am rugat asa: CITESTE TU SFINTE CIPRIANE PENTRU MINE RUGACIUNEA DE LA SF ACATISTULUI TAU, CACI EU SUNT MULT PREA PACATOASA SI NU IMI ESTE DAT SA O CITESC IAR IN AFARA DE TINE NU ARE CINE SA O CITEASCA PENTRU MINE. Cititi-l 40 de zile cu post. Chiar IIsus a spus acesti diavoli ies cu post si rugaciune deci sa nu uitam ca aici e vb de un acatist legat de dezlegare farmece, vraji, etc. Daca nu tineti post ruga va fi ascultata pe masura acatistului, iar de vet tine post la sfarsitul celor 40 de zile va veti inspaimanta chiar voi insiva de rezultat. Cand mergi la lupta cu diavolii tu i-ti armele dupa tine:postul si rugaciunea.
  cititi acatistul 40 de zile
  paraclisul seara
  tineti post 40 de zile – te abtii de la carne iar vinerea doar apa si paine
  paziti poruncile lui Dumnezu toata viata in special cu sexul care 99 la suta dintre noi traim si locuim cu persoana iubita fara a fi casatoriti, asta e curvie in ochii lui Dumnezeu
  spuneti Tatal Nostru in fiecare zi cat puteti de mult.
  IMPUNETI-VA voua sa nu mai ganditi rau despre cel care v-a facut rau, trebuie sa va calmati acum avand rugaciunea si postul in mainile voastre.

  facand acestea de mai sus voi ati iesit din joc nu mai este treaba voastra ci a lui Dumnezeu, treaba voastra este sa va rugati, sa postiti si sa paziti poruncile Lui. Daca va veni vreún semn din partea celui care va facut vraji ignorati-l, se poate sa va ameninte ca se duce el la biserca si da acatiste si blesteama si face si drege, NU UITATI CA EXISTA DOAR UN SINGUR DUMNEZEU cel ce aude cererea ta tot el o aude si pe a lui. UN LUCRU FOARTE IMPORTANT TIN SA MENTIONEZ dupa ce dezlegarile voastre vor fi implinite daca veti inceta sa va rugati tot ce acum se duce de pe voi vi se va intoarce inapoi asupra voastra si vi se va face mai rau decat cele de dinainte: Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, sălăşluiesc aici şi se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi.

  Pornind la drum cu astfel de lucruri va trebui sa ne rugam tot restul vietii. C farmecele si vrajitoriile nu e de joaca.

Lasă un răspuns la ECATERINA Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s